Home / Actueel / Nieuws / Eigen risico

Eigen risico

Houd altijd zelf uw eigen risico in de gaten. De huisarts baseert de beslissing om aanvullend laboratorium- of ziekenhuisonderzoek, inzet ambulance aan te vragen of medicijnen voor te schrijven uitsluitend op medische argumenten. De huisarts houdt daarbij geen rekening met de kosten daarvan die binnen uw eigen risico vallen.We raden u daarom aan altijd goed in de gaten te houden of u voor het betreffende kalenderjaar uw eigen risico al opgemaakt heeft en zelf vooraf bij uw zorgverzekeraar en eventueel de zorgaanbieder te informeren wat de te verwachten kosten zijn voor de onderzoeken, medicatie of specialistenbezoek. De huisarts kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de gemaakte kosten.Houdt u er rekening mee dat eenmaal afgenomen diensten niet worden terugbetaald. Ook de huisarts kan u geen geld teruggeven als u besluit de door u afgehaalde medicijnen niet te gaan gebruiken of als u het onderzoek of specialistenbezoek achteraf niet nodig vond. Of als de huisarts u niet heeft ingelicht over het eigen risico. Ook niet als de kosten tegenvallen en/of de behandeling of medicatie niet het gewenste effect heeft gehad.

Gerelateerde berichten

Nieuws

Griep- en pneumokokkenvaccinat..

De griep- en pneumokokkencampagne is inmiddels van start gegaan. Hieronder de informatie:...

Lees verder
Nieuws

Kerstvakantie

De week van 21 December tot en met 25 December 2020 (week 52) is onze praktijk gesloten va...

Lees verder
Nieuws

Kosten externe diagnostiek

Sommige vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico. Dit betreft voornamelijk diagn...

Lees verder