Informatie

Home / Patiëntinformatie

Patiëntinformatie

Hiernaast staat op alfabetische volgorde uitleg over veel voorkomende onderwerpen in de praktijk. 
 
De huisarts is altijd eindverantwoordelijk voor de zorg. Zij wordt ondersteund door twee praktijkondersteuners:
Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)
 
Een verwijzing naar en een bezoek aan een POH valt bijna altijd onder de basisverzekering.