Informatie

Home / Qualiview

Qualiview

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk en onze medewerkers. Daarom neemt Huisartspraktijk Zeist West deel aan het onderzoek Qualiview dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Qualizorg en hiervoor gebruiken ze de online monitor Qualiview. Uw gegevens worden volledig anoniem door Qualizorg behandeld en hierbij handelen ze volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook worden uw antwoorden níet met ons gedeeld.

Bent u patiënt bij ons, dan willen we u vragen om aan dit onderzoek deel te nemen. Met het invullen van de vragenlijst die deel uitmaakt van dit onderzoek helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren. Deelname aan dit onderzoek is volledig anoniem en het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Aard van het onderzoek

De vragen in het onderzoek gaan onder andere over communicatie, toegankelijkheid, bejegening en zorg op maat door de huisarts en andere zorgverleners. 

Uw toestemming

Door ondertekening van het formulier onderaan deze pagina verleent u ons toestemming om uw naam, emailadres en datum van contact met de praktijk aan Qualiview te sturen. Ook verleent u Qualiview, namens Qualizorg B.V., toestemming deze gegevens te verwerken en u vervolgens te benaderen voor het onderzoek.

Toestemmingsformulier Qualiview:

    Uw naam

    Uw e-mailadres

    Geboortedatum

    Praktijk
    Huisartspraktijk Zeist West