Informatie

Home / Wilsverklaring tot niet-reanimeren

Wilsverklaring tot niet-reanimeren

U kunt ervoor kiezen om bij een hartstilstand niet gereanimeerd te worden. Wanneer u dit niet wilt, kunt u dit aangeven in een ‘Wilsverklaring tot niet-reanimeren’. Voordat u hier een besluit overneemt, is het goed om te weten dat mensen die een hartstilstand overleven er meestal goed uitkomen. Bespreek uw wens daarom eerst met uw huisarts, zodat u met de juiste informatie deze belangrijke beslissing kunt nemen.

Wilsverklaring tot niet-reanimeren

Om kenbaar te maken dat u niet gereanimeerd wilt worden, kunt u een zogenaamde Wilsverklaring tot niet-reanimeren invullen. Met deze wilsverklaring geeft u uw huisarts toestemming om andere hulpverleners te informeren dat u in geval van een hartstilstand níet gereanimeerd wilt worden.

Een concept van deze verklaring is hier te downloaden. Wanneer u deze ingevuld en ondertekend aan ons overhandigt, zorgen wij ervoor dat dit ook bij andere hulpverleners bekend is. Bewaar uiteraard ook een exemplaar in uw eigen administratie en laat uw partner, familie, vrienden of andere naaste(n) weten waar u deze verklaring bewaart.

Naast het tekenen van deze wilsverklaring, zijn er ook andere rechtsgeldige manieren om aan te geven wat uw wensen zijn: