Informatie

Home / Klachtenregeling

Klachtenregeling

U bent niet tevreden?

Alle medewerkers in onze praktijk willen zo goed mogelijk zorg aan patiënten bieden. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg die u heeft gekregen. Als dit het geval is, horen we dit graag van u. Eventuele misverstanden kunnen worden opgehelderd en fouten kunnen mogelijk worden hersteld. Daarbij helpt het ons om onze dienstverlening te verbeteren en om klachten te voorkomen.

Melden

U kunt uw klacht melden met een klachtenformulier. Deze is verkrijgbaar bij onze balie of hier te downloaden. Dit formulier kunt u ingevuld afgeven bij de balie of opsturen/mailen naar:

Huisartspraktijk ZeistWest
t.a.v. De heer P.P. van Waes / Mevrouw dr. F.F. Berkhof
De Clomp 1910
3704 KS Zeist
info@huisartspraktijkzeistwest.nl

Klachtencommissie

Komt u er met de betrokken medewerker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie waar onze praktijk is aangesloten: SKGE, Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing en kan bemiddelen.

Bereikbaarheid SKGE

Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Website: www.skge.nl