Informatie

Home / Geneeskundige Verklaring

Geneeskundige Verklaring

Uw huisarts mag aan eigen patiënten geen Geneeskundige Verklaringen afgeven, ook wel bekend als een doktersverklaring. Dit is het standpunt van de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst).

Geneeskundige verklaringen bevatten een oordeel over u als patiënt en uw medische (on)geschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te kunnen.
Bijvoorbeeld:

  • is iemand in staat te werken
  • is iemand in staat een auto te besturen
  • is iemand in staat naar school te gaan
  • is iemand in staat goed voor de kinderen te zorgen
  • is terecht een geboekte reis geannuleerd
  • heeft iemand recht op een parkeervergunning
  • heeft iemand recht op aangepaste woonruimte 

Volgens de KNMG mogen dergelijke verklaringen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze arts maakt een eigen beoordeling van de situatie. Hij/zij kan wel, met uw toestemming, informatie opvragen bij uw eigen huisarts.


Zie www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm en www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/weigeringsbriefje.htm