Informatie

Home / Afspraak maken met Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Afspraak maken met Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

De Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen) doorverwezen te worden naar een psycholoog of de GGZ. Binnen de huisartspraktijk kunnen mensen met psychische vragen worden doorverwezen naar de POH-GGZ.

De POH-GGZ bespreekt samen met u uw klachten en vragen. Vervolgens adviseert de POH-GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een aantal vervolggesprekken bij de Praktijkondersteuner GGZ zijn. Ook is het mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding. Dit kan bij maatschappelijk werk, zelfhulpwebsites, een psycholoog of een GGZ-instelling.

De praktijkondersteuner kan dus helpen bij:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

De POH-GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die u vertelt. De POH-GGZ werkt in het dossier van de huisarts.