Informatie

Home / Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

De Praktijkondersteuner GGZ (kortweg: POH-GGZ) heeft kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Binnen onze huisartsenpraktijk is een POH-GGZ aanwezig en patiënten met psychische klachten en/of vragen daarover kunnen naar deze gespecialiseerde praktijkondersteuner doorverwezen worden. 

Waarvoor kan ik bij een praktijkondersteuner GGZ terecht?

U kunt met psychische vragen en/of klachten bij de POH-GGZ terecht. Hij of zij bespreekt uw klachten en beantwoordt vragen en adviseert u vervolgens over de mogelijke vervolgstappen. Dit kunnen een aantal vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn, maar ook kan verdere behandeling of begeleiding geadviseerd worden. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld doorverwezen worden naar maatschappelijk werk, een psycholoog of een GGZ-instelling. Daarnaast wijzen we u eventueel ook op verschillende zelfhulpwebsites, zodat u ook thuis zelf met bepaalde stappen aan de slag kunt.

Een praktijkondersteuner biedt hulp bij:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

Heeft u psychische klachten of heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. Alles wat u tijdens het consult met onze POH-GGZ bespreekt, valt onder het beroepsgeheim; de praktijkondersteuner praat nooit met anderen over wat u hem (of haar) vertelt. Notities, eventuele afspraken of vervolgstappen worden wel in het dossier van uw huisarts genoteerd.