Informatie

Home / Afspraak maken met Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

Afspraak maken met Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) is speciaal opgeleid voor de medisch inhoudelijke zorg en begeleiding van chronische patiënten.

De meest voorkomende werkzaamheden van de praktijkondersteuner zijn:

Spreekuur voor astma en COPD patiënten;

 • Begeleiding, voorlichting en educatie van mensen met Astma-COPD
 • Testen longfunctie
 • Instructie inhalatietechniek
 • Zo nodig doorverwijzing of overleg met een longverpleegkundige of longarts.

Spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus type 2 (suikerziekte)

 • Begeleiding van mensen met Diabetes Mellitus type 1 en 2
 • Voorlichting en educatie over Diabetes Mellitus type 1 en 2
 • Driemaandelijkse controle
 • Gedeeltelijke jaarcontrole, waaronder de voetcontrole
 • Zo nodig doorverwijzen naar oogarts, diëtist en/of specialist of overleg met een diabetesverpleegkundige of internist.

Spreekuur voor patiënten met hypertensie (hoge bloeddruk) en hypercholesterolemie (te hoog cholesterol)

 • Driemaandelijkse controle
 • Jaarcontrole 
 • 24 – uurs bloeddrukmetingen
 • Enkel Arm Index
 • Voorlichting en educatie over hypertensie en hypercholesterolemie 
 • Zo nodig doorverwijzing naar diëtist e.a.

Begeleiding van stoppen met roken

Huisbezoek bij ouderen en langdurig zieken

 •  Op verzoek van de huisarts worden ouderen bezocht. Bijvoorbeeld omdat iemand net uit het ziekenhuis is ontslagen of omdat iemand chronisch ziek is.