Informatie

Home / Reisadvies en vaccinatie

Reisadvies en vaccinatie

U kunt bij ons terecht voor reisadvies als u naar een gebied met verhoogde gezondheidsrisico’s gaat. Dat is bijvoorbeeld een reis buiten Europa, maar ook familiebezoek in Turkije/Marokko, beroepsmatig reizen, Hadj/Umrah of een verblijf in primitieve omstandigheden (bijv. afgelegen bosgebied). Reizen is leuk, maar kan ook risico’s voor uw gezondheid inhouden. Bijvoorbeeld door het nuttigen van besmet voedsel of water, andere hygiënische omstandigheden, infectieziekten of omgevingsfactoren (bijv. hoogte, duiken, koude). Een goede voorbereiding en aandacht voor uw gezondheid kan het verschil betekenen tussen een geslaagde vakantie of een reis waarvan u niet hebt kunnen genieten. Wij informeren en adviseren u daarom graag goed over de omstandigheden in het land waar u naar toe gaat, en wat u kunt doen om gezondheidsrisico’s te voorkomen.  


Werkwijze reisadvies en vaccinatie
Maak bij voorkeur 8 weken vóór het begin van uw reis bij de assistente een afspraak voor reizigersadvisering en stuur dit intakeformulier naar reizigersvaccinatie@huisartspraktijkzeistwest.nl
Het reizigersspreekuur is elke maandag en donderdag van 16.00-17.00 uur bij dr. van Uum. Tijdens de eerste afspraak worden eventuele vervolgafspraken gepland, deze kunnen ook op andere tijdstippen plaatsvinden (in overleg met u).

LCR
Onze praktijk is geregistreerd bij het Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) en hanteert de actuele richtlijnen van het LCR voor reizigersadvisering.

Gelekoortsvaccinatie
Onze praktijk is niet aangemeld als gelekoortscentrum. Indien een gelekoortsvaccinatie voor u vereist is, wordt u hiervoor verwezen naar de GGD.

Reisadvies en vaccinatie: de kosten
De kosten voor een compleet reisadvies bedragen € 62,50,-, dit is inclusief het maken van de recepten en vervolgconsulten na het eerste consult, maar exclusief kosten van de vaccinaties zelf. Indien alleen een malaria-advies nodig is, bedragen de kosten €20,-. U betaalt direct aansluitend aan het adviesconsult en ontvangt een nota. Als u verzekerd bent voor reizigersadvisering kunt u deze nota declareren bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie
Algemene informatie kunt u vinden op onderstaande websites: 
Thuisarts: https://www.thuisarts.nl/
Landelijk Coöordinatiecentrum Reizigersadvisering: https://www.LCR.nl/
English: CDC Travelers’ Health: https://wwwnc.cdc.gov/travel/

Of download één van de twee hieronder genoemde apps:
GGD Reist mee App met adviezen over (het voorkomen van) gezondheidsrisico’s op reis
Reisapp van het ministerie van Buitenlandse zaken met actuele reisinformatie per land